Windy Brytyjskie BS 6440:2011

Sesame Access projektuje, buduje, instaluje jak i dostarcza Windy Brytyjskie do omawianych jednostek w “Brytyjskie standardy” BS 6440:2011. Są to windy do podnoszenia wózków inwalidzkich posiadające niezabudowane lub częściowo zabudowane wejścia przeznaczone do użycia przez osoby o ograniczonym zakresie ruchu.

Dla Państwa informacji załączamy streszczenie jednych z najczęściej omawianych pytań podczas spotkań, które są omawiane w „BS 6440:2011” Jeśli będą Państwo wymagać dokładniejszego wyjaśnienia bądź chcieli przedyskutować jakiekolwiek następujące punkty, prosimy o kontakt z nami.

 1. Prędkość znamionowa platformy podnoszącej nie powinna być większa niż 0,15 m/s. Zazwyczaj windy oraz schody windowe Sesame są ustawione tak by poruszały się z prędkością 0,09 m/s, natomiast jest możliwość dostosowania prędkości na życzenie Klienta. Bramki oraz barierki Sesame ustawione są, aby poruszać się z prędkością 0.15 m/s.
 2. Maksymalny udźwig wszystkich platform powinien wynosić pomiędzy 250kg a 500kg. Windy Sesame zamawiane są z maksymalną masa jaką urządzenie może udźwignąć SWL (Safe Working Load) wynoszącym 350 kg – natomiast jest możliwość dostosowania tej wartości na życzenie Klienta. Windy Sesame są wypożyczone w zawór bezpieczeństwa, który zapobiega ruszeniu się windy, gdy jest przeciążona o 75 lub więcej kilogramów.
 3. Minimalne wymiary rejonu załadunku platformy podnoszącej muszą zgadzać się z jedną z trzech podanych opcji. (Ważnym jest aby wspomnieć, że tam gdzie standard stanowi istnienie budynku, a gdzie odpowiednia ilość wolnego miejsca nie jest dostępna oraz wózki inwalidzkie o niestandardowej wielkości będą znajdować się w budynku, inne niestandardowe wymiary będą wzięte pod uwagę) :-
  1. 1100mm szer. x 1400mm dł. podczas gdy znajduje się obok sąsiadujące wejście do windy pozwalające na zagospodarowanie więcej miejsca wewnątrz windy dla pasażera, aby móc skręcić o 90 stopni podczas wsiadania i wysiadania.
  2. 800mm szer. x 1400mm dł. podczas gdy użytkownik ma do pokonania prostą drogę podczas wchodzenia do windy i wychodzenia z niej.
  3. 750mm szer. x 1250mm dł. dla pojedynczej osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim w domowym środowisku z lub bez dodatkowego wejścia.
 4. Dokładność zatrzymania się wind powinna wynosić +/- 10mm, a dokładność wyrównania +/- 20mm. Zalecona droga zatrzymania w momencie zwolnienia przycisków powinna być nie większa niż 20mm.
 5. Platforma powinna być wyposażona w ręcznie operowane urządzenie do obniżania platformy w razie nagłego wypadku, które umożliwi operującemu, nawet podczas awarii prądu na obniżenie platformy do momentu, gdzie będzie w stanie opuścić platformę. Prędkość przewoźnika nie powinna przekraczać 0,08 m/s lub prędkości znamionowej, bez względu na to, która wartość jest mniejsza. Operowanie urządzeniem wymaga stałej siły manualnej, a urządzenie powinno być skonstruowane tak aby uniknąć przypadkowego użycia. Windy Sesame są wyposażone w sprężynę zapewniającą stały docisk, a pracownicy posiadają specjalne przełączniki w razie nagłego wypadku.
 6. Źródło zasilania dźwigów hydraulicznych, takie jak nasze, są zabezpieczone przez wyłącznik różnicowo-prądowy zgodnie z BS 7671. Gniazdka elektryczne są zgodne z BS 7671.
 7. Platformy są wyposażone w mechanizmy do zatrzymania platformy, takie jak mechaniczne urządzenie lub krańcówkę. W przypadku, gdy mechanizm do zatrzymania platformy przestanie działać, powinien być drugi mechanizm lub przycisk.
 8. Przyciski kontrolne powinny być typu „press and hold”. W momencie, gdy zdejmiemy palec z przycisku winda się zatrzyma. Sensory zainstalowane na bramce i barierkach mogą być automatyczne, wtedy gdy zostaną aktywowane, urządzenie zabezpieczające unieruchomi windę.
  1. Przycisk musi mieć minimalnie 20mm średnicy.
  2. Kolor przycisku musi kontrastować z otoczeniem.
  3. Odległość dzieląca przyciski od podłogi musi mierzyć pomiędzy 300mm a 900 mm – tylko dla poruszających się na wózku inwalidzkim lub od 900m do 1100mm dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim oraz pacjentów.
  4. Minimalna przestrzeń boczna od linii środkowej przycisków do przeszkody musi wynosić minimalnie 400mm.
 9. Powinien być minimalny odstęp 2000mm ponad platformą w momencie, gdy osiągnie najwyższy stopień.
 10. Sąsiadujące powierzchnie wyposażone w zawór wykończony taflowym szkłem muszą być oddalone od windy o 10mm lub więcej niż 100mm. Powierzchnia może mieć elementy wystające (np. śruby) na nie więcej niż 1,5mm długości. Jeśli jest większe niż 1,5mm, ale mniejsze niż 5mm, elementy wystające muszą być fazowane o 15 stopni.
  W momencie, gdy powierzchnie sąsiadujące są oddalone od windy o więcej niż 10mm, ale mniej niż 100mm, przewoźnik musi być wyposażony w czułą krawędź bezpieczeństwa wzdłuż zagrożonej strony, dzięki czemu wykryje jakiekolwiek przeszkody.
 11. Drzwi windy powinny rozsuwać się na wysokość nie mniejszą niż 1.1m nad podestem.
 12. Drzwi windy powinny być szerokie na 800 mm, wymagać siły nie większej niż 30N do otwarcia. Powinny być wyposażone w panel wizyjny po osiągnięciu ponad 1,1mm wysokości.
 13. Powierzchnia pod windą powinna być:
  Chroniona przez stabilna barierkę, którą winda będzie również otoczona po zewnętrznej stronie, np. nierdzewne panele stalowe, mieszkiem, aby uniemożliwić wchodzenie ludzi pod windę. Przestrzeń pod windą lub pomiędzy krawędzią windy, a miechem powinna być chroniona czułą krawędzią bezpieczeństwa.
 14. Windy zaprojektowane dla siedzących i stojących pasażerów muszą być zabezpieczone poręczami lub zaporą o wysokości 1100mm chroniącą przed spadnięciem.
 15. Windy wznoszące się na 1000mm zaprojektowane dla siedzących pasażerów i obsługiwane przez wyszkolony personel, muszą być wyposażone w próg, który zabezpieczy wózek inwalidzki przed zjechaniem z platformy.
 16. Każda platforma podnosząca powinna być czytelnie oznakowana w sposób trwały następującymi danymi:
  1. Nazwa firmy i pełen adres producenta, a w miejscu, gdzie stosowne – godność pełnomocnika;
  2. Data konstrukcji;
  3. Oznaczenie serii lub typu, jeśli występują;
  4. Numer seryjny lub identyfikacyjny;
  5. Informacje o udźwigu i prędkości.

Dlatego też systemy Sesame współgrają z „Safe Working Load Plate” (tablica z oznaczeniem nominalnego udźwigu), które zawierają te informacje.

Europejskie Windy Sesame są zbudowane dostosowując się do właściwych obszarów Standardów Europejskich EN 81-41. Jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji, proszę kliknąć w podany link: EN 81-41.

Dyrektywa Maszynowa 2006/42/EC jest Europejską Dyrektywą, zapewnia ona standardowy poziom bezpieczeństwa w maszynowni we wszystkich państwach członkowskich. Dlatego też, tak długo jak Anglia pozostanie członkiem Unii Europejskiej, Ta dyrektywa dotyczy wszystkich państw członkowskich włączając w to Anglię. Aby pozyskać więcej informacji lub pobrać Dyrektywę Maszynową prosimy kliknąć w następujący link 2006/42/EC