Normy UE EN 81-41 to zasady bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalacji wind w UE. Ze względu na bliskie relacje Wielkiej Brytanii z UE zarówno Standardy Europejskie jak i Brytyjskie są bardzo podobne.

Główna różnica między tymi dwiema normami to EN 81-41, która umożliwia odstęp mniejszy niż 20 mm między dwoma płaskimi powierzchniami, gdzie jako BS 6440: 2011 wymagana jest szczelina mniejsza niż 10 mm.

Podczas pierwszej instalacji we Francji i w Niemczech zostaliśmy poproszeni o zatwierdzenie TUV. TUV jest stroną trzecią, która odwiedza warsztat, ocenia techniki produkcji i sprawdza czy winda jest zgodna z odpowiednimi normami UE, w tym z normami EN 81-41.

System windowy firmy Sesame przeszedł ten proces i otrzymał certyfikat zgodności TUV. Po instalacji wind w Niemczech i we Francji nie zostaliśmy poproszeni o ponowną ocenę, ponieważ nie jest to wymagane prawem.

Każdy system windowy Sesame jest robiony na zamówienie co daje nam unikalną zdolność do dostosowania się do lokalnych standardów, a nie tylko standardów UE.

Odwiedź naszą stronę British Lifts BS 6440:2011, aby zapoznać się z Brytyjskimi Standardami, które są ściśle związane ze standardami UE.