Drenaż fundamentu dla normy 'Part M'.

Systemy windowe Sesame Part M instalowane na zewnątrz będą wymagały dodatkowego drenażu w obrębie szybu windowego. Można to osiągnąć za pomocą istniejącego systemu drenażowego lub alternatywnie za pomocą pompy zanurzeniowej / ssącej.

Tam, gdzie stosowane są pompy drenażu zaleca się oddzielne stanowisko z własnym włazem dostępu, aby ułatwić konserwację.

Wszystkie windy zewnętrzne są wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej i stali ocynkowanej, która zapobiega korozji. Wszystkie elementy elektroniczne mają stopień ochrony IP, nie obejmuje to jednak całkowitego zanurzenia, na przykład w wyniku niedostatecznego drenażu w obrębie fundamentu.