Sterowanie windą schodową

Ze względu na różnorodność systemów windowych Sesame istnieje wiele opcji tego jak można nimi operować:

 1. Winda Sesame z mechanizmem zabezpieczającym przed zsuwaniem się kół wózka z platformy jak w przypadku Knightsbridge Stair Lift musi być wyłączona, gdy nie jest używana. Próg ze stali nierdzewnej dyskretnie unosi się wokół platformy, zapobiega to zsuwaniu się kół wózka inwalidzkiego z windy, natomiast nie zapobiega wypadnięciu użytkowników stojących z platformy. Wyłączenie windy następuje automatycznie po opuszczeniu windy po ponad 5 minutach. Ponadto po tym jak platforma zakończy cykl (schody do przodu, barierka w dół) również automatycznie się wyłącza. Oznacza to, że użytkownik musi mieć klucz, aby włączyć windę. Zwykli użytkownicy mogą otrzymać własny klucz, a inni mogą otrzymać klucz po przyjeździe lub mogą skorzystać z opcjonalnego dzwonka "Wezwij Obsługę".
 2. Windy firmy Sesame wyposażone w barierki o wymiarach 1100 mm, jak widać w Westminster Equality Act Lift in Ireland 1122 pozwalają użytkownikom stać podczas korzystania z platformy. W związku z tym windy tego rodzaju mogą pozostać włączone przez cały czas (przyciski kontrolujące podnośnik powinny znajdować się w jednej z 1100 mm barierek na windzie).

Dodatkowe Informacje:

 1. Standardowy zestaw elementów sterujących na górnym podeście zawierałby następujące przyciski i przełączniki kluczowe "Włącz / Wyłącz", "Wezwij windę", "Winda w dół", "Schody do przodu" (w przypadku wind ze schodami), "Zatrzymanie awaryjne", "Awaryjne opuszczenie barierek” (dla dźwigów z górnymi barierami), "Wezwij Obsługę" (dla wind, które są wyłączane, gdy nie są używane).
 2. Standardowy zestaw elementów sterujących na dolnym podeście zawiera następujące przyciski i przełączniki "Włącz / Wyłącz", "Wezwij windę", "Winda w górę", "Schody do przodu" (w przypadku wind ze schodami), "Zatrzymanie awaryjne" , "Awaryjne obniżenie windy” ,"Wezwij Obsługę" (w przypadku wind, które są wyłączane, gdy nie są używane), "Awaryjne otwarcie bramki na windzie”.
 3. Górne i dolne stacje przycisków mogą być montowane czołowo do otaczających ścian lub przymocowane do wolnostojącego słupka na tym samym poziomie.
 4. Standardowy zestaw elementów sterujących na windy obejmuje "Winda w górę", "Winda w dół", "Zatrzymanie awaryjne", "Wezwij Obsługę".
 5. Standardową metodą przełączania podnośnika Sesame "Włącz" jest użycie klucza, jednak magnetyczna karta dostępu może być również dodana do stacji przycisków.
 6. Lokalizacja odbiornika "Wezwij Obsługę" jest określana przez klienta.
 7. Gdy winda/platforma jest sterowana przez członka personelu z głównej stacji przycisków (nadrzędna), panel sterowania można ukryć za drzwiczkami na zawiasach.
 8. Prywatne windy mieszkalne mogą być wyposażone w moduły zdalnego sterowania do bezprzewodowego sterowania podnośnikiem. Windy mogą być wyposażone w system komend głosowych opisujących wykonywaną w danym czasie funkcję.
 9. Dla przykładowego zestawu rysunków stacji przycisków skontaktuj się z nami.