Windy Sesame umiejscowione przy wyjściu pożarowym

Przed rozpoczęciem prac niezbędna będzie konsultacja z głównym Strażakiem aby zasięgnąć jego porady oraz omówić szczegóły instalacji systemu. Standardy brytyjskie stanowią, że w przypadku pożaru w budynku nie można używać wind dla wózków inwalidzkich, jednak w przypadku awarii zasilania elektrycznego - możemy dostarczyć zapasowe akumulatory. Nalegamy jednak, aby klient stosował rygorystyczną procedurę przeciwpożarową. Każdy indywidualny przypadek jest inny, więc porozmawiaj z nami, aby dowiedzieć się więcej o różnych możliwościach.

Platformy dla wózków inwalidzkich Sesame standardowo wyposażone są w akumulator 24V. Pozwalają one użytkownikowi awaryjnie obniżyć windę, a także awaryjnie otworzyć wszystkie bramy.