Ryzyko przygniecenia wokół poruszającej się windy dla osób niepełnosprawnych.

Maksymalne szczeliny pomiędzy ruchomymi elementami windy a otoczeniem platformy powinny być mniejsze niż 10 mm. Sesame projektuje wszystkie szczeliny w zakresie od 6 mm do 8 mm.

Wszystkie sąsiednie powierzchnie powinny być zgodne z poniższymi, w innym przypadku będą uważane za potencjalne zagrożenie przygnieceniem:

- Na tym samym poziomie (czołowo)

- Wystający do 1,5 mm

- Większy niż 1,5 mm, a mniejszy od 5 mm musi być fazowana pod kątem 15 stopni.

- Odległość od ruchomej krawędzi powinna być mniejsza niż 10 mm lub większa od 100 mm

Wszelkie elementy uważane za zagrożenie zgnieceniem muszą być zgodne z:

- Musi być gładko wyrównane i wolne od wszelakich wystających elementów. Powierzchnia ta musi następnie zostać przesunięta do 10mm od windy lub przesunięta do co najmniej 100mm od ruchomych części windy.

- Jeśli wyrównana powierzchnia nie jest możliwa wtedy element powodujący zagrożenie powinien być przesunięty, żeby był oddalony o 300 mm od poruszającej się windy.

Lokalnym zagrożeniem przygniecenia jest zazwyczaj poręcz lub nawis na sąsiednich ścianach i konstrukcjach.

UWAGA: Projektanci firmy Sesame dostarczą szczegółowych wskazówek dotyczących tych problemów.

Na przykład, jeśli poręcz windy zagraża zgnieceniem (jak opisano powyżej) wówczas poręcz musi znajdować się w odległości 300 mm od schodów wycofanych i platformy lub winda z wyłączoną obsługą powinna mieć krawędź zabezpieczającą, aby wykryć zagrożenie. Jeżeli jednak poręcz nie będzie zawierała strefy zgniotu (poręcz ze stali nierdzewnej) wówczas może ona znajdować się w odległości mniejszej niż 10 mm lub większej niż 100 mm.