Serwisowanie systemu Sesame

Każda winda Sesame posiada roczną gwarancję, która obejmuje jeden standardowy serwis w okresie sześciu miesięcy po instalacji. Zdecydowanie zalecamy, aby Sesame serwisowało system również po upływie okresu gwarancji. Standardy Brytyjskie zalecają, aby windy były serwisowane co sześć miesięcy przez producenta. Inżynierowie serwisujący nasze windy to ci sami inżynierowie, którzy zbudowali i zainstalowali nasz system.

Poniżej znajdują się pakiety usług, które możemy zaoferować:

USŁUGA STANDARDOWA

Kontakt - od poniedziałku do piątku (od 9:00 do 5:00, 5 dni w tygodniu) z wyłączeniem dni świątecznych

Umowa ta obejmuje 2 rutynowe wizyty konserwacyjne rocznie. Będą się one odbywać od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00.

● Obsługa telefoniczna: Połączenia odebrane poza godzinami pracy zostaną przesłane na telefon komórkowy i zostaną podjęte starania, aby odpowiedzieć na nie w jak najkrótszym czasie. Istnieje również możliwość nagrania się na automatycznej sekretarce.

● Wsparcie drogą e-mail: wiadomości e-mail odebrane poza godzinami pracy zostaną zachowane, jednak odpowiedź nastąpi dopiero w następnym dniu roboczym.

● Pomoc na miejscu instalacji może być zagwarantowana w ciągu 72 godzin w tygodniu roboczym.

USŁUGA ROZSZERZONA

Kontakt - od poniedziałku do soboty (od 9:00 do 5:00, 6 dni w tygodniu) z wyłączeniem dni świątecznych

Umowa ta obejmuje 3 rutynowe wizyty konserwacyjne rocznie. Będą się one odbywać od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00.

● Obsługa telefoniczna: Połączenia odebrane poza godzinami pracy zostaną przesłane na telefon komórkowy i zostaną podjęte starania, aby odpowiedzieć na nie w jak najkrótszym czasie.

● Wsparcie drogą e-mail: wiadomości e-mail odebrane poza godzinami pracy zostaną zachowane, a odpowiedź na nie nastąpi w jak najkrótszym czasie.

● Pomoc na miejscu instalacji może być zagwarantowana w ciągu 48 godzin w tygodniu roboczym.

USŁUGA CAŁKOWITA

Kontakt - od poniedziałku do niedzieli (od 9:00 do 5:00, 7 dni w tygodniu), w tym w dni świąteczne

Umowa ta obejmuje 4 rutynowe wizyty konserwacyjne rocznie. Będą się one odbywać od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00. Serwisowanie poza wskazanymi godzinami będzie kosztować dodatkowo 150000 GBP rocznie (4 usługi w okresie 12 miesięcy).

● Obsługa telefoniczna: Połączenia odebrane poza godzinami pracy zostaną przesłane na telefon komórkowy i zostaną podjęte starania, aby odpowiedzieć na nie w jak najkrótszym czasie.

● Wsparcie drogą e-mail: wiadomości e-mail odebrane poza godzinami pracy zostaną zachowane, a odpowiedź na nie nastąpi w jak najkrótszym czasie.

● Pomoc na miejscu instalacji może być zagwarantowana w ciągu 24 godzin w tygodniu roboczym.

Każda usługa obejmuje:

Sprawdzenie działania system.

Sprawdzenie działania awaryjnego systemu dolnego poziomu za pomocą dolnego przycisku awaryjnego.

Sprawdzenie działania wyłączników awaryjnych. Kontrolę działania podnośnika nożycowego. Dokładnie wykonaj poniższą kontrolę!

Podniesienie windy nożycowej do maksymalnej pozycji po przełączeniu kluczyka i użycie podpórki zabezpieczającej.

Kontrola układu hydraulicznego oraz połączeń pod kątem nieszczelności lub uszkodzeń, w razie potrzeby ich skorygowanie.

Sprawdzenie cylindra pod kątem wycieków.

Sprawdzenie łożysk siłownika oraz pozostałych łożysk pod kątem zużycia.

Kontrola tłoka oraz tłoczysk siłowników.

Sprawdzenie orurowania podnośnika nożycowego pod kątem uszkodzeń lub otarć.

Kontrola dokręcenia głównych nakrętek oraz śrub.

Sprawdzenie układów ślizgowych. Upewnienie się, że wszystkie połączenia ruchomych części są nasmarowane i czyste.

Przed zwolnieniem podpór upewnij się, że mechanizm nożycowy i prowadnice rolek są wolne od przeszkód.

Kontrola łańcucha napędowego i kół łańcuchowych.

Sprawdzenie systemu przesuwnego, wyczyszczenie w razie potrzeby.

Sprawdzenie położenia wyłącznika krańcowego.

Kontrola okablowania oraz połączeń.

Kontrola akumulatora.

Kontrola wtyczek do sterowania zaworami elektromagnetycznymi.

Sprawdzenie przycisków awaryjnych i awaryjnego zatrzymania systemu.

Winda i schody:

Sprawdzenie przewodów hydraulicznych oraz połączeń pod kątem nieszczelności lub uszkodzeń.

Oczyszczenie płytek dolnych prowadnic.

Kontrola dokręcenia głównych nakrętek oraz śrub.

Uszkodzone części są objęte gwarancją przez okres jednego roku po instalacji.