Winda Belgravia posiada platformę bez cofających się schodów. W górnej części podestu znajduje się ręcznie obsługiwana bramka, dla której minimalna głębokość fundamentu wynosi zaledwie 125 mm. Winda dla osób niepełnosprawnych posiada jeden panel, który podnosi się na wysokość 1100 mm, aby otoczyć użytkowników stojących i poruszających się na wózku inwalidzkim.

Sesame Belgravia Disabled Lift
 • Minimum horizontal pit length

  n/a

 • Minimum platform size

  1758mm x 1250mm

 • Maximum rise

  2999

 • Minimum pit depth below lower landing

  2450mm + cladding

Features

 • Winda

  Winda Belgravia wykorzystuje barierkę ze stali nierdzewnej lub szklaną bramkę, która wznosi się o 1100 mm wokół użytkownika, aby całkowicie otoczyć go ze wszystkich stron.

  Więcej informacji na temat barierek windy a można znaleźć na stronie Barierki na platformie.

  Platforma windy może być przystosowana do dowolnego materiału okładzinowego, im grubsza jest okładzina, tym fundamenty windy będą głębsze.

  Wymiary wind różnią się od siebie w zależności od miejsca, w którym mają się znajdować. Jednak są one większe lub równe:

  1599mm (długość) x 1266mm (szerokość) x 0-2999mm (wysokość)

  Więcej informacji na temat mechanizmu służącego do podnoszenia i opuszczania windy schodowej można znaleźć w załączniku Siłownik podnoszący windę.

 • Barierki górnego poziomu

  Winda Belgravia posiada manualną bramkę znajdującą się na górnym podeście, która ma chronić użytkowników przed upadkiem.

  Wejdź na Barierki górnego poziomu w celu uzyskania więcej informacji.


 • Rodzaj użytkownika

  Winda Belgravia przeznaczona jest dla osób stojących i poruszających się na wózkach inwalidzkich ze względu na wznoszące się barierki na wysokość 1100 mm.

  Więcej informacji na temat barierek windy a można znaleźć na stronie Barierki na platformie.


 • Wymagania systemu

  Winda Belgravia Disabled Lift posiada panel ze stali nierdzewnej znajdujący się pod platformą, który ukrywa mechanizmy podnoszące windę. Zobacz Ukrywanie spodu platformy, aby uzyskać więcej informacji.

  Szczegółowe informacje na temat zasilania znajdują się w zakładce Zasilanie.

  Aby uzyskać ogólne informacje na temat głębokości wykopu patrz Fundamenty.

  Jeśli winda porusza się w bliskim otoczeniu krawędzi lub innych elementów, boki platformy mogą być wyposażone w elastyczne taśmy wykrywające napotkaną przeszkodę. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zagrożenie przygnieceniem wokół poruszającej sie platformy.

  Elementy sterujące dla tej windy znajdują się w obrębie wznoszącej się barierki. Platforma musi być obsługiwana przez członka personelu lub użytkownika, który będzie mieć kontrolę bezprzewodową. Wejdź na Sterowanie windą Sesame, aby uzyskać więcej informacji na temat elementów sterowania tego typu windą.


 • Różne opcje dla windy Belgravia Disabled Lift

  Manualną bramkę górnego podestu można zastąpić bramką automatyczną, jaką widać w Waterloo Lift in London 1042. System ten pokazuje alternatywę dla użytkowników poruszających się na wózkach inwalidzkich, gdy wznos platformy wynosi poniżej 1000 mm. Przedstawia on również podwójną bramkę, która zmniejsza zajmowany przez nią obszar.

  Ograniczenia w obsłudze windy można pokonać za pomocą stałego panelu z przyciskami na platformie, jak widać na przykładzie Waterloo Lift in London.

  Jeśli na górnym podeście znajduje się odpowiednia ilość miejsca, manualną bramkę można zastąpić szklaną barierką taką jak w Richmond Rising Platform Lift

Lifts with stairs

Platform lifts

Custom lifts

Residential lifts