Sesame Thames Retracting Stair Lift

Thames Retracting Stair Lift to winda schodowa o działaniu poziomym wykorzystującą technologię windy nisko profilowej. Górny podest może nie mieć żadnej barierki (dla wind o wzniosie mniejszym niż 500 mm) lub bramki ręcznej / automatycznej.

Winda ta wymaga fundamentu o głębokości wynoszącej zaledwie 160 mm (plus grubość określonej okładziny).

The sesame Thames Retracting stair lift
 • Minimum horizontal pit length

  1200mm

 • Minimum platform size

  1619mm x 1212mm

 • Maximum rise

  999mm

 • Minimum pit depth below lower landing

  160mm + lift cladding

Features

 • Winda

  Winda Thames wykorzystuje próg ze stali nierdzewnej, który dyskretnie unosi się wokół platformy. Zapobiega to zsuwaniu się kół wózka inwalidzkiego z windy. Więcej informacji znajduje się w zakładce Barierki na windzie.

  Platforma windy może być przystosowana do dowolnego materiału okładzinowego, im grubsza jest okładzina, tym fundamenty windy będą głębsze.

  Wymiary wind różnią się od siebie w zależności od miejsca, w którym ma się ona znajdować. Jednak są one mniejsze lub równe:

  1619mm(długość) x 1212mm (szerokość) x 0-750mm (wysokość)

  Jeśli wznios jest większy niż 750-999mm:

  2172mm (długość) x 1212mm (szerokość) x 751-999mm (wysokość)

  Więcej informacji na temat mechanizmu służącego do podnoszenia i opuszczania windy schodowej można znaleźć w załączniku Siłownik podnoszący windę.

 • Barierka górnego poziomu

  Winda Thames nie posiada barierki znajdującej się na górnym poziomie, ponieważ wznosi poniżej 500 mm.

  Wejdź na Barierki górnego poziomu w celu uzyskania więcej informacji.

 • Rodzaj użytkownika

  Winda Thames jest przeznaczona wyłącznie dla osób poruszających na wózkach inwalidzkich. Osoby nie poruszające się na wózku inwalidzkim mogą takowy otrzymać, aby skorzystać z tego rodzaju windy. Aby uzyskać więcej informacji kliknij w załącznik Barierki platformy.

 • Wymagania systemu

  Winda Thames może posiadać osłonę z materiału, która zmniejsza wymaganą głębokość fundamentu lub panel ze stali nierdzewnej pod windą. Zobacz Ukrywanie spodu platformy, aby uzyskać więcej informacji.

  Jeśli winda porusza się w bliskim otoczeniu krawędzi lub innych elementów, boki platformy mogą być wyposażone w elastyczne taśmy wykrywające napotkaną przeszkodę. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zagrożenie przygnieceniem wokół poruszającej sie platformy.

  Szczegółowe informacje na temat zasilania znajdują się w zakładce Zasilanie.

  Aby uzyskać ogólne informacje na temat głębokości wykopu patrz Fundamenty.

  Wejdź na Sterowanie windą Sesame, aby uzyskać więcej informacji na temat elementów sterowania tego typu windą.

 • Różne opcje dla windy Thames Retracting Stair Lift

  Jeśli wymagana jest bramka górnego poziomu można skorzystać z Cambridge Part M Lift, system ten pokazuje również alternatywę dla użytkowników stojących, jednak wymagana głębokość fundamentu jest znacznie większa.

  Zdejmowany uchwyt ręczny można zastąpić stałym panelem sterującym, który umożliwia niezależne korzystanie z windy, jak tutaj: Regent Wheelchair Stairlift in London. System ten pokazuje również nasz mechanizm blokujący zsuwanie się kół wózka inwalidzkiego, jednak wymaga on głębszego fundamentu.

  Jeśli na górnym podeście znajduje się odpowiednia ilość miejsca, a winda wznosi się ponad 500 mm, wówczas można zastosować naszą wznoszącą się barierkę, jak pokazano poniżej: Mayfair Stairlift in Manchester.

Lifts with stairs

Platform lifts

Custom lifts

Residential lifts