The Buckingham Listed Building Lift to winda schodowa o działaniu pionowym z barierką znajdującą się na górnym poziomie.

 • Minimum horizontal pit length

  450mm

 • Minimum platform size

  1425mm x 1083mm

 • Maximum rise

  999mm

 • Minimum pit depth below lower landing

  1070mm

Features

 • Winda

  Winda Buckingham wykorzystuje próg ze stali nierdzewnej, który dyskretnie unosi się wokół platformy, zapobiega on zsuwaniu się kół wózka inwalidzkiego z windy. Więcej informacji znajduje się w zakładce Barierka na windzie.

  Platforma windy może być przystosowana do dowolnego materiału okładzinowego. Schody obniżają się w dół tworząc platformę, przez co okładzina schodów stanowi większość wykończenia platformy

  Wymiary wind różnią się od siebie w zależności od miejsca, w którym mają się znajdować. Jednak są one większe lub równe

  1477mm (l) x 1144mm (w) x 0-999mm (h)

  Winda może mieć zamocowany obok panel sterowniczy dla niezależnego sterowania lub zdejmowany uchwyt ręczny, który jest wkładany przez członka personelu.

  Więcej informacji na temat mechanizmu służącego do podnoszenia i opuszczania windy schodowej można znaleźć w załączniku Siłownik podnoszący windę.

 • Schody

  Winda Buckingham posiada schody, które podnoszą się i obniżają pionowo przez co nie ma potrzeby powiększania fundamentów za powierzchnią ostatniego schodka.

  Ostatni stopień nie jest ruchomy, tworzy on część górnego podestu. Na przykład klatka schodowa z 6 stopniami będzie miała tylko 5 schodzących pionowo schodów (najwyższy stopień pozostaje w niezmiennej pozycji).

  Obramowanie windy jest niewidoczne gdy winda jest w pozycji wyjściowej, natomiast gdy winda tworzy platformę odsłania boczne panele ze stali nierdzewnej, które kryją w sobie mechanizm pozwalający utrzymać schody w górnej pozycji.

  Więcej informacji można znaleźć na stronie technicznej cofających się schodów.

 • Barierka na górnym poziomie

  Winda Buckingham Listed Building Lift zawiera automatycznie unoszącą się barierkę na górnym poziomie, aby chronić użytkowników przed upadkiem w momencie cofania się schodów.

  Wejdź na Barierka na górnym poziomie w celu uzyskania więcej informacji.

 • Rodzaj użytkownika

  Winda Buckingham jest przeznaczona wyłącznie dla osób na wózkach inwalidzkich. Osoby nie poruszające się na wózku inwalidzkim mogą takowy otrzymać aby skorzystać z tego rodzaju windy.

  Aby uzyskać więcej informacji patrz: bariery na windzie.

 • Wymagania systemu

  Winda Buckingham Listed Building Lift posiada panel ze stali nierdzewnej znajdujący się pod windą. Aby uzyskać więcej informacji patrz Osłony spodu windy/platformy.

  Głębokość fundamentu dla tego systemu wynosi 1600 mm poniżej górnego poziomu ze względu na automatycznie wznoszącą się barierkę. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Fundament windy.

  Szczegółowe informacje na temat zasilania znajdują się w zakładce Zasilanie.

  Aby uzyskać ogólne informacje na temat głębokości fundamentu, patrz Fundament windy.

  Jeśli winda porusza się w bliskim otoczeniu krawędzi lub innych elementów, boki platformy mogą być wyposażone w elastyczne taśmy wykrywające napotkaną przeszkodę. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Zagrożenie zmiażdżeniem wokół poruszającego się podnośnika.

  Kliknij przycisk Sterowanie podnośnikiem schodowym Sesame, aby uzyskać więcej informacji na temat elementów sterowania tego typu windą.

 • Różne możliwości dla windy ​Buckingham Listed Building Lift

  Barierka górnego poziomu może być zastąpiona manualną bramką jak pokazano w Victoria Chair Lift.

  Panel sterowania zamontowany na stałe może zostać zastąpiony wznoszącym się panelem sterowania. Ten słupek z przyciskami podnosi się i opuszcza wraz z platformą, gdy schody się cofają, tak jak tutaj: Victoria Chair Lift in London 1058

  Można go również zastąpić zdejmowanym uchwytem ręcznym, widocznym tutaj: Kensington Stairlift in London 1052

  Jeśli głębokość fundamentu jest problemem, można użyć windy schodowej o działaniu poziomym tak, jak tutaj: Mayfair Stairlift

Lifts with stairs

Platform lifts

Custom lifts

Residential lifts