Winda Victoria Chair to winda schodowa o działaniu pionowym z manualną bramką na górnym podeście.

The Sesame Victoria Chair Lift
 • Minimum horizontal pit length

  n/a

 • Minimum platform size

  1474mm x 1144mm

 • Maximum rise

  999mm

 • Minimum pit depth below lower landing

  1070mm

Features

 • Winda

  Winda Victoria wykorzystuje próg ze stali nierdzewnej, który dyskretnie unosi się wokół platformy, zapobiega to zsuwaniu się kół wózka inwalidzkiego z windy.

  Więcej informacji znajduje się w zakładce Barierki na platformie.

  Platforma windy może być przystosowana do dowolnego materiału okładzinowego, im grubsza jest okładzina, tym fundamenty windy będą głębsze.

  Wymiary wind różnią się od siebie w zależności od miejsca, w którym mają się znajdować. Jednak są one większe lub równe:

  1477mm (l) x 1144mm (w) 0 – 999mm (h)

  Platforma może mieć słupek z przyciskami do niezależnego sterowania windą lub wyjmowany uchwyt ręczny, który jest wkładany na platformę przez członka personelu.

  Więcej informacji na temat mechanizmu służącego do podnoszenia i opuszczania windy schodowej można znaleźć w załączniku Siłownik podnoszący windę.

 • Schody

  Winda Victoria posiada schody, które podnoszą się i obniżają pionowo przez co nie ma potrzeby powiększania fundamentów za powierzchnią ostatniego schodka.

  Górny stopień nie jest ruchomy, tworzy on część górnego podestu. Na przykład klatka schodowa z 6 stopniami będzie miała tylko 5 poruszających się pionowo schodów (najwyższy stopień pozostaje w niezmiennej pozycji).

  Osłona windy jest niewidoczna gdy winda jest w pozycji spoczynku, natomiast gdy winda podnosi się, odsłania boczne panele ze stali nierdzewnej, które kryją w sobie mechanizm pozwalający utrzymać schody w górnej pozycji.

  Więcej informacji można znaleźć na stronie technicznej windy schodowej: Schody cofające się.

 • Barierka na górnym poziomie

  Winda Victoria posiada manualną bramkę na górnym podeście, chroni ona przed upadkiem, które może zagrażać w momencie chowania się schodów.

  Bardziej szczegółowe informacje można znaleźć na Barierki na górnym poziomie.

 • Rodzaj użytkownika

  Winda Victoria jest przeznaczona wyłącznie dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Osoby nie poruszające się na wózku inwalidzkim mogą takowy otrzymać, aby skorzystać z tego rodzaju windy.

  Więcej informacji znajduje się w zakładce Barierki na platformie.

 • Wymagania systemu

  Winda Victoria Chair Lift posiada panel ze stali nierdzewnej znajdujący się pod platformą, który ukrywa mechanizmy podnoszące windę.

  Zobacz Ukrywanie spodu platformy, aby uzyskać więcej informacji.

  Szczegółowe informacje na temat zasilania znajdują się w zakładce Zasilanie.

  Aby uzyskać ogólne informacje na temat głębokości wykopu patrz Fundamenty. System ten posiada wznoszącą się barierkę górnego poziomu, która wymaga 1600mm głębokości fundamentu poniżej górnego podestu.

  Jeśli winda porusza się w bliskim otoczeniu krawędzi lub innych elementów, boki platformy mogą być wyposażone w elastyczne taśmy wykrywające napotkaną przeszkodę. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zagrożenie przygnieceniem wokół poruszającej sie platformy.

  Wejdź na Sterowanie windą Sesame, aby uzyskać więcej informacji na temat elementów sterowania tego typu windą.

 • Różne opcje dla windy Victoria Chair Lift

  Bramka górnego podestu może zostać zastąpiona automatycznie wznoszącą się barierką, jak widać tutaj: Buckingham Listed Building Lift. Winda ta pokazuje również przykład stałego panelu z przyciskami zamocowanego na windzie zamiast zdejmowanej ręcznej podpory.

  Jeśli problem dotyczy głębokości fundamentu można zastosować windę schodową o działaniu poziomym, tak jak tutaj: Kensington Stairlift

  Jeśli układ schodów jest nieco inny, zobacz Edinburgh Access Lift.

Lifts with stairs

Platform lifts

Custom lifts

Residential lifts